TH EN
A A A

สหรัฐเสนอยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อแคนาดา

15 January 2550    4821

           

วันที่ 5 มกราคม 2550 กระทรวงเกษตร สหรัฐฯเสนอยกเลิกการระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากแคนาดาทั้งที่แคนาดามีการพบเชื้อวัวบ้า 6 ครั้ง สหรัฐฯ พบ 3 ครั้งโดยครั้งหนึ่งเป็นวัวที่เกิดในแคนาดาในปี 2545 แคนาดาส่งออกวัว 1.6 ล้านตัวไปสหรัฐฯซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่สุดของแคนาดา  ในเดือนพฤษภาคม 2546สหรัฐฯปิดพรมแดนแคนาดาเนื่องจากพบวัวบ้า 1 ตัว

               ปัจจุบันสหรัฐฯได้จำแนกแคนาดาเป็นประเทศ “มีความเสี่ยงน้อยที่สุด”ในการนำโรควัวบ้าสู่สหรัฐฯ        
เพียงประเทศเดียวเนื่องจากแคนาดามีการจัดการระบบป้องกันปัญหาโรควัวบ้าได้ดี และพบว่าวัวที่มีอายุน้อยกว่า 30 เดือนมีความเสี่ยงในการเกิดโรค
               วัวบ้าน้อย ข้อเสนอจะอนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะวัวมีชีวิตหรือสัตว์ตระ
ูลเคี้ยวเอื้องอื่นๆที่มีอายุน้อยกว่า30 เดือนเท่านั้นและต้องเกิด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2542  หรือเกิดหลังจากนั้นที่จะนำเข้ามาเพื่อส่งเข้าโรงเชือดในสหรัฐฯ

               ทั้งนี้  ข้อเสนอระเบียบนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังข้อคิดเห็นก่อนประกาศเป็นระเบียบ

  อ้างอิง จาก ::  cattlenews

Is this article useful?