TH EN
A A A

ระวัง..ปลาติดไวรัสเฮอร์พีส

23 February 2553   
                Koi herpesvirus disease (KHVD) เป็นโรคระบาดสัตว์น้ำที่เกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์พีส ซึ่งมักจะพบในปลาคาร์ฟและปลาไน โดยปลาที่ติดโรคดังกล่าวจะลอยตัวอยู่ใกล้ผิวน้ำคล้ายอาการขาดออกซิเจน มีเมือกมาก ตามผิวตัวมีรอยตกเลือดกระจายตามตัว บางครั้งพบแผลตื้นๆ หากติดเชื้อรุนแรงเหงือบางส่วนจะมีลักษณะกร่อน ซีดขาว และอาจมีรอยแถบด่างตามลำตัว เบ้าตายุบตัวจนดวงตามีขนาดเล็กลง

                ทั้งนี้ โรค KHVD พบการระบาดครั้งแรกในอิสราเอล และภาคตะวันออกของสหรัฐฯ เมื่อปี 2541 เนื่องจากใช้น้ำเพาะเลี้ยงร่วมกัน และการเคลื่อนย้ายปลาที่เป็นพาหะโรค จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

                กรมประมงจึงได้วางระบบควบคุมมาตั้งแต่ปี 2547 โดยทำการตรวจเข้มการนำเข้าปลาคาร์ฟและปลาไน ซึ่งจะต้องถูกกักกันเพื่อรอสุ่มตรวจ KHVD ไม่น้อยกว่า 1-2 เดือน หากตรวจพบโรคดังกล่าวในปลาที่นำเข้าทั้งหมดจะถูกนำไปทำลาย รวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงในประเทศผู้ส่งออกจะถูกปฏิเสธการนำเข้ามายังไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามมาตรฐานของ OIE

                ขณะนี้ไทยถือว่าเป็น 1 ใน 30 ประเทศที่พบการระบาดเชื้อดังกล่าว ถึงแม้จะไม่พบการระบาดในวงกว้างก็ตาม แต่ผู้ประกอบการไทยก็ควรใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย ควรทราบประวัติการตรวจโรคจากฟาร์มซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง รวมถึงระบบจัดการในการป้องกัน (Biosecurity) ที่ดี มีสถานภาพปลอดโรคดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี

                อย่างไรก็ตาม หากพบว่าปลาป่วยจากโรคดังกล่าวให้รีบทำลายปลาที่ป่วยและปลาที่อาจเป็นพาหะนำโรคทันที และห้ามถ่ายเทหรือทิ้งน้ำจากบ่อที่ติดเชื้อโรค ซึ่งยังไม่ผ่านการบำบัดหรือฆ่าเชื้อลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด
 
ที่มา: ไทยรัฐ

Is this article useful?