TH EN
A A A

เตือนผู้ส่งออกผลไม้ไทยไปจีนเรื่องฉลาก (05/01/2007)

5 January 2550    4817

               นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าตลาดนำเข้าผลไม้หลงอู่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้แจ้งว่าขณะนี้การนำเข้าผลไม้ไทยจากผู้ส่งออกหลายรายประสบปัญหาการติดฉลากบนกล่องบรรจุผลไม้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับผลไม้เมืองร้อนที่นำเข้าจากไทย 5 ชนิด (มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง มังคุด )ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2548 ซึ่งจะมีการระบุชื่อบริษัทส่งออก ชนิดผลไม้ หมายเลขสวนจดทะเบียน หมายเลขโรงหีบห่อจดทะเบียน วันบรรจุ และระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนว่า "Export to the people's Republic of China " โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฉลากนี้มักพบในสินค้าลำไย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผ่อนปรนมาโดยตลอดและยังให้สินค้าเข้าจำหน่ายในจีนได้ อย่างไรก็ตาม หากในปี 2550 นี้ยังพบเหตุการณ์ทำนองนี้อีกจำเป็นต้องปฏิเสธการนำเข้าและส่งคืนผลไม้ดังกล่าวกลับไทย จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบฉลากให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Is this article useful?