TH EN
A A A

ประมงออสซี่ติดตามคาร์บอนฟุตปริ้นท์

18 February 2553   
                สำนักงานอุทยานทางทะเลตามแนวปะการังใหญ่ (GBRMPA) ได้สร้างโปรแกรมติดตามและคำนวณค่าคาร์บอนฟุตปริ้นท์ที่ปล่อยออกมาจากการทำประมง โดยได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลของรัฐควีนสแลนด์ (QSIA) เพื่อหาแนวทางในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการทำประมง เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ถูกทำลายไปมากเพราะอุตสาหกรรมหลายประเภท และการทำมาหากินของชุมชนตามแนวปะการังใหญ่ อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
 
                นาย Michael Gardiner ประธานกลุ่ม QSIA ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การวิเคราะห์นี้ไม่ได้มองเฉพาะเรือประมงเท่านั้น แต่จะพิจารณาทั้งกระบวนการ ทุกอย่างที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่เรือประมงใช้ กระบวนการแปรรูป กระบวนการบรรจุ ซึ่งรวมไปถึงกล่องที่นำมาบรรจุอาหารทะเล
 
 
ที่มา : FIS

Is this article useful?