TH EN
A A A

อียูแจก AD ข้าวโพดกระป๋อง (05/01/2007)

5 January 2550   

               สหภาพยุโรปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ผู้ส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องไทย ด้วยการแจก "ของขวัญ" เป็นอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดขั้นต้น (AD) ระหว่าง 4.3-13.2 % "มาลีสามพราน-ริเวอร์แคว์" รับไปเต็มๆคนละ 12.8%

               หลังจากที่ถูกสอบสวนการทุ่มตลาดมาไม่ต่ำหว่า 2 ปี ในที่สุด คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ประกาศอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) ขั้นต้นข้าวโพดหวานจากไทย ดังนี้

  • บริษัทกาญจน์ คอร์ป จำกัด 4.3%
  • บริษัท ซัน สวีท จำกัด 11.2%
  • บริษัทมาลี สามพราน 12.8%
  • บริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด 12.8%
  • บริษัทอื่นๆในบัญชี ANNEX 1 13.2%

                   ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศระบุว่า อัตราดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีจนกว่าจะมีการพิจารณากำหนดอัตรา AD ขั้นสุดท้ายที่คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาอีกประมาณ 1 ปี ผู้ส่งออกไทยที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ AD ดังกล่าวมีสิทธิที่จะโต้แย้งตามประบวนการพิจารณา โดยจะต้องมีการว่าจ้างทนายและส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และหากผลออกมาว่า อัตรา AD ขั้นสุดท้ายต่ำกว่าอัตราขั้นต้น อาจจะมีการคืนส่วนต่างให้ก็เป็นได้

    ประชาชาติธุรกิจ

  • Is this article useful?