TH EN
A A A

สหภาพยุโรป-นอรเวย์บรรลุการเจรจาโควตาจับปลา Mackerel

4 February 2553   
               หลังจากการเจรจาเรื่องโควตาจับปลา Mackerel ระหว่างสหภาพยุโรปและนอรเวย์ล้มเหลว เมื่อเดือนธันวาคม 2552 ล้มเหลว ทำให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและนอรเวย์ไม่อนุญาตให้จับปลา Mackerel ข้ามน่านน้ำของกันและกัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจึงได้เจรจาอีกครั้ง และสามารถหาข้อยุติได้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 โดยเห็นชอบให้เพิ่มข้อตกลงในการควบคุมและตรวจสอบการทำประมงในทะเล Barents และทะเลเหนือให้เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ ยังลดโควตาการจับปลา Placie และ Haddock ด้วย
              
               ทั้งนี้ ในปี 2553 สหภาพยุโรปได้โควตาเพิ่มในการจับปลา Cod ในทะเล Barents ในเขตของนอรเวย์ สำหรับสวีเดนได้โควตาจับปลา Cod ในทะเลเหนือเพิ่มขึ้น 16.5% แต่โควตาจับปลา Mackerel สำหรับระยะเวลา 10 ปี กลับลดลง 5% นอกจากนี้ สก็อตแลนด์ต้องรอให้โควตาจับปลา Haddock และ Whiting ของสก็อตแลนด์ในทะเลเหนือได้รับการอนุมัติจากสภาที่ปรึกษารัฐมนตรี ณ กรุงบรัสเซลส์ก่อน
 
              ส่วนปัญหาที่ไอซ์แลนด์จับปลาเกินกว่าที่โควตากำหนดไว้นั้น สหภาพยุโรปและนอรเวย์จะหามาตรการแก้ไขปัญหานี้ในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2553
 
ที่มา : FIS

Is this article useful?