TH EN
A A A

ฝรั่งเศสพบไก่งวงติดไข้หวัดนก

3 February 2553   
                ไก่งวงในฟาร์มเพาะพันธุ์แม่ไก่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ติดเชื้อไข้หวัดนก H1N1 ชนิด A โดยได้มีการกักบริเวณไก่งวงที่ติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากไม่พบการแพร่เชื้อเพิ่มเติม จะยกเลิกการกักบริเวณภายใน 7 วัน รวมทั้งจะไม่มีการกำจัดสัตว์ปีกครั้งใหญ่ด้วย
 
                ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝรั่งเศสเตือนประชาชนไม่ให้สัมผัสสัตว์ที่มีอาการไข้หวัดนกโดยตรง   โดยไข้หวัดนก H1N1 ชนิด A นั้นพบในสัตว์หลายชนิด เช่น สุกร ไก่งวง และสุนัข ในหลายประเทศ ซึ่งการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่สัตว์นั้นมีโอกาสน้อย ถ้าหากมีมาตรการการป้องกันที่เหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : The poultry site

Is this article useful?