TH EN
A A A

เฝ้าระวัง! โรคสัตว์จากเฮติ

28 January 2553   
               องค์การสุขอนามัยสุกรสหรัฐฯ (AASV) กล่าวว่า หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เฮติ อาจมีเชื้อโรคติดต่อแพร่ระบาดข้ามชายแดนมายังสหรัฐฯ ได้ โดยสามารถแพร่กระจายผ่านทีมช่วยเหลือที่ตระเวนช่วยเหลือตามฟาร์ม ในชนบทของเฮติ ซึ่งการแพร่ระบาดนี้จะทำลายภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของเฮติได้
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้สหรัฐฯ กังวลว่าอาจมีโรคเฉพาะถิ่นของสัตว์ในเฮติแพร่ข้ามเกาะ
 
              Hispaniola มาสู่ฝูงสัตว์ของสหรัฐฯ ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคปศุสัตว์สหรัฐฯ ดังนั้น AASV จึงได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนดังนี้
            
               1.ตรวจเข้มผู้อพยพจากเฮติ ณ ด่านของสหรัฐฯ
              
               2.ให้เตือนภัยผู้นำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากเฮติ
              
              
3.ให้ทีมช่วยเหลือสวมเครื่องป้องกันที่ใช้แล้วทิ้ง และรองเท้าบูทในระหว่างอยู่ที่ฟาร์มในเฮติ
              
              
4.หากเป็นไปได้ควรทำความสะอาดมือและอาบน้ำก่อนเข้าไปยังฟาร์ม
 
              
5.รักษาสุขอนามัยส่วนตัว รวมทั้งการสั่งน้ำมูกและน้ำลาย
             
               6.ควรรอ 5 วันเป็นอย่างน้อยก่อนสัมผัสปศุสัตว์ของสหรัฐฯ ที่มีโอกาสติดเชื้อหรือติดเชื้อได้ง่าย
              
               7.ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์และสัตวแพทย์ของสหรัฐฯ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศผู้โดยสารระหว่างประเทศและแรงงานต่างด้าว ควรเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
 
ที่มา : World Poultry

Is this article useful?