TH EN
A A A

FSIS เรียกคืนไส้กรอกอิตาเลียนทำมะกันเจ็บระนาว

28 January 2553   
                เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 หน่วยงานบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ (FSIS) ประกาศว่า บริษัท Daniele International Inc เรียกคืนไส้กรอกอิตาเลียน (Salami) พร้อมรับประทานกว่า 1,240,000 ปอนด์ ซึ่งได้จัดจำหน่ายไปยังร้านค้าปลีก และโรงงานอาหารทั่วสหรัฐฯ และมีรายงานว่าพบผู้ป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจาก 39 รัฐถึง 187 ราย
 
                ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า การระบาดของเชื้อ Salmonella ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2552 จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2553 โดยเชื่อว่าพริกไทยซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในไส้กรอกชนิดนี้ อาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลจากห้องปฏิบัติการพบว่า ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิตาเลียนนี้ มีเชื้อ Salmonella ปนเปื้อนอยู่จริง แต่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่พบในผู้ป่วย ดังนั้น CDC จะเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของเชื้อ Salmonella ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป
 
ที่มา : Food Safety News และ USDA

Is this article useful?