TH EN
A A A

ตลาดใหม่ของสินค้าเกษตรไทยกับสมาชิก 2 ประเทศใหม่ใน EU

28 December 2549   

               ในวันที่ 1 มกราคม 2550 ประเทศบัลแกเรียและโรมาเนียจะเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 26 และ 27 ของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 50 โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งจำนวนหกประเทศ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการขยายสมาชิกภาพทั้งนี้เนื่องจากสหภาพยุโรปเปิดรับทุกประเทศในยุโรปที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและสามารถรับความท้าทายและปฏิบัติตามกฎในการเป็นสมาชิกได้

ข้อมูลพื้นฐานประเทศบัลกาเรีย


               บัลกาเรียเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีประวัติศาสตร์และประเพณียาวนานถึง 2000 ปี ประเทศบัลแกเรียยุคใหม่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ในคาบสมุทรบอลข่านซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมโบราณอันหลากหลายมานานนับศตวรรษ เส้นทางที่ผ่านดินแดนของประเทศนี้ได้เชื่อมโยงเข้ากับเอเซียและแอฟริกาตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา

               ประเทศบัลแกเรียมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยร้อยละ 4 และมีการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นมีนัยสำคัญ สินแร่ รวมถึงถ่านหิน ทองแดง และสังกะสี สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ เคมีภัณฑ์และพลาสติก อาหารและเครื่องดื่ม ยาสูบและชิ้นส่วนเครื่องจักร

               นอกจากนี้ประเทศบัลแกเรียยังมีชื่อเสียงเรื่องความงดงามทางธรรมชาติและบัลกาเรียยังเป็นแหล่งกำเนิดมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งมีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าจำนวนมาก


ข้อมูลสำคัญ

               
 • ชื่อทางการ สาธารณรัฐบัลแกเรีย
 • เมืองหลวง โซเฟีย
 • ประชากร 7.97 ล้านคน
 • พื้นที่ 110,993.6 ตร.กม.
 • ภาษา ภาษาบัลแกเรียน (ภาษาราชการ) ภาษาตุรกี และภาษาชนกลุ่มน้อย ต่าง ๆ

  ข้อมูลพื้นฐานประเทศโรมาเนีย


                 ประเทศโรมาเนียตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ป่าไม้ของโรมาเนียครอบคลุมพื้นที่มากกว่าหนึ่งในสี่ส่วนของประเทศ และมีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป

                 ประเทศโรมาเนียได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรโรมโบราณหลายประการ ตั้งแตชื่อ "โรมาเนีย" ไปจนถึงสิ่งก่อสร้างของยุคโรมัน ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของโรมาเนียมีอัตราการเติบโตสูงและมีอัตราการว่างงานต่ำสินค้าส่งออกหลักของโรมาเนียคือเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยุทโธปกรณ์ ซอฟท์แวร์ เวชภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร (ผลไม้ ผัก และดอกไม้) นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนในประเทศโรมาเนียเพิ่มมากขึ้นโรมาเนียจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนหนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

  ข้อมูลสำคัญ

 •                
 • ชื่อทางการ ประเทศโรมาเนีย

 • เมืองหลวง บูคาเรสต์

 • ประชากร 21.7 ล้านคน

 • พื้นที่ 238,391 ตร.กม.

 • ภาษา ภาษาโรมาเนีย (ภาษาราชการ) ภาษาฮังกาเรียน ภาษาเยอรมัน และภาษาโรมา


  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 • Is this article useful?