TH EN
A A A

ญี่ปุ่นระงับนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกเท็กซัสหวั่นเชื้อไข้หวัดนกระบาด

12 January 2553   

         

       ญี่ปุ่นระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่จากเท็กซัส หลังพบว่าฝูงเป็ดฝูงหนึ่งในเท็กซัสมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดนก เนื่องจากผลตรวจสอบเบื้องต้นเป็นบวก (Positive Test)

                USDA กล่าว ว่า เนื้อสัตว์ปีกที่ถูกชำแหละในเท็กซัสตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ไม่สามารถส่งออกไปยังญี่ปุ่นได้ หลังพบปัญหาดังกล่าว ทำให้คณะกรรมาธิการสุขภาพสัตว์เท็กซัสสั่งห้ามเคลื่อนย้ายเป็ดกว่า 1,000 ตัวที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐ แม้ว่าเป็ดฝูงนี้จะไม่ไช่เป็ดที่เลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังไม่พบรายงานว่าฝูงเป็ดดังกล่าวป่วยแต่อย่างใด

               อนึ่ง เท็กซัสเป็นรัฐที่ผลิตเนื้อไก่ได้เป็นอันดับ 6 ของสหรัฐฯ

ที่มา : Bloomberg

Is this article useful?