TH EN
A A A

รัสเซียระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากโรงชำแหละเยอรมันและฝรั่งเศส

11 January 2553   
                รัสเซียได้ระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากโรงชำแหละเยอรมนี 17 แห่ง และฝรั่งเศส 2 แห่ง หลังเจ้าหน้าที่รัสเซียสารปฎิชีวนะตกค้างและเชื้อซัลโมเนลล่าปนเปื้อนในเนื้อสุกรของโรงงานดังกล่าว นอกจากนี้ รัสเซียยังถอดโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ และโรงงานเนยแข็ง 2 แห่งในลิทัวเนียออกจากรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังรัสเซียอีกด้วย
 
                การระงับดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากรัสเซียเพิ่งถอดโรงชำแหละเนื้อสัตว์บางแห่งของสหรัฐฯ ออกจากรายชื่อบริษัทิที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปรัสเซีย ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกสหรัฐฯมีท่าทีต่อต้านนโยบายรัสเซียอย่างรุนแรง การถอดถอนดังกล่าวส่งผลให้โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์บางแห่งในเดนมาร์กได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังรัสเซียได้อีกครั้ง
 
                ทั้งนี้ รัสเซียวางแผนจะเพิ่มการผลิตเนื้อสุกรเป็น 2.7 ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามภายในปี 2555 นอกจากนี้ยังมีแผนจะลงทุน 2.5 พันล้านยูโรในอุตสาหกรรมเนื้อสุกรในประเทศ เพื่อนำไปสู่การลดการพึ่งพาการนำเข้า
 
 
ที่มา: Meat International

Is this article useful?