TH EN
A A A

เวียดนามพบสารพิษในเมล็ดแตงโม

8 January 2553   
                เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองโฮจิมินห์ เปิดเผยว่า ตรวจพบสารพิษในเมล็ดแตงโมที่วางขายในเวียดนาม

                จากการตรวจสอบพบว่า โรงงาน Nguyen Hung แช่เมล็ดแตงโมด้วยสาร Rhodamine ซึ่งสารดังกล่าวห้ามใช้ในอาหารและยา เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อบริโภคเป็นเวลานาน ทั้งนี้ สารพิษที่ตรวจพบมีความเข้มข้น 1.19 มิลลิกรัมต่อเมล็ดแตงโม 1 กิโลกรัม โดยโรงงานดังกล่าวใช้สารพิษชนิดนี้เพื่อแต่งสีสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตรวจสอบด้านสุขอนามัยได้สั่งปรับผู้ผลิตและยกเลิกการผลิตเป็นการชั่วคราวแล้ว รวมทั้งทำลายเมล็ดแตงโม 16.5 กิโลกรัม และทำลายผลิตภัณฑ์จากเมล็ดแตงโมอีกหลายชนิด  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้สุ่มตรวจเมล็ดแตงโมจากร้านค้าในเมืองโฮจิมินห์อีก 6 แห่ง พบว่ามี 1 ใน 4 แห่งที่วิเคราะห์แล้วไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย
 
ที่มา: Fresh Plaza

Is this article useful?