TH EN
A A A

ไต้หวันเตรียมระงับการนำเข้าเนื้อวัวมะกัน

6 January 2553   
                 รัฐสภาไต้หวันตัดสินใจที่จะแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยอาหารเพื่อระงับการนำเข้าเนื้อวัวบางชนิด ได้แก่ เนื้อสับ เครื่องใน และเนื้อจากวัวอายุมากกว่า 30 เดือนจากสหรัฐฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวัวบ้าในไต้หวัน ซึ่งอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
                
                 ขณะที่ ผู้แทนสำนักงานการค้าและกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อาจถือเป็นการยกเลิกข้อตกลงระหว่างสองประเทศในเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ไม่ได้อิงตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 
               ทั้งนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติไต้หวันจะออกเสียงในเรื่องกฎหมายดังกล่าวภายในต้นปี 2553 หลังพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) เห็นด้วยกับการระงับการนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯ อีกครั้ง
 
               ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2546 ไต้หวันได้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯ หลังพบการติดเชื้อวัวบ้าเป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ อนึ่ง ในเดือนตุลาคม 2552 ไต้หวันระบุว่าจะยกเลิกการระงับนำเข้าและจะเปิดตลาดให้เนื้อวัวสหรัฐฯอีกครั้ง เช่น เนื้อติดซี่โครง และเนื้อสเต็กส่วน T-bone
 
ที่มา : The Beef Site

Is this article useful?