TH EN
A A A

โปแลนด์ส่งออกเนื้อวัวไปยังอียูเพิ่มขึ้น

22 December 2552   

              การส่งออกเนื้อวัวโปแลนด์ไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ราคาเนื้อวัวในตลาดสหภาพยุโรปตกต่ำลง

              ถึงแม้ว่าเนื้อวัวโปแลนด์จะไม่เป็นที่รู้จักมากนักเมื่อเทียบกับเนื้อวัวอาร์เจนตินา แต่ปริมาณการส่งออกเนื้อวัวโปแลนด์ไปยังสหภาพยุโรปนั้นกลับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2552 โปแลนด์ส่งออกเนื้อวัวไปสหภาพยุโรปประมาณ 150, 000 ตัน เพิ่มขึ้น 16 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2551 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกกลับเพิ่มขึ้นเพียง 9% เท่านั้น เนื่องจากราคาจำหน่ายเนื้อวัวในสหภาพยุโรปตกต่ำลง

            Jerzy Wilerzbicki ผู้แทนสมาคมเนื้อโคกระบือโปแลนด์กล่าวว่า แม้ว่าการส่งออกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น ก็ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับสมาคม ฯ
 

            ทั้งนี้ เนื้อวัวโปแลนด์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังอิตาลี เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสเปน และยังมีการส่งออกวัวมีชีวิตไปยังยุโรปตะวันตก ซึ่งมีมูลค่ารวม 75 ล้านยูโร

Meat international

Is this article useful?