TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมปรับข้อบังคับเนื้อสัตว์ให้รัดกุมขึ้น

14 December 2552   
                รัสเซียอาจปรับปรุงข้อบังคับด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้รัดกุมมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ออกจำหน่ายในประเทศมีคุณภาพต่ำ โดยสำรวจพบว่า 80% ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทเนื้อกระป๋อง ไส้กรอก และฮอทดอกที่ขายตามร้านค้าใน Moscow และ St. Petersburg มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งสาเหตุมาจากใช้แป้งส่วนผสมในปริมาณสูงและพบการปนเปื้อนของสารอันตรายในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า มีการใช้ชิ้นส่วนอื่นๆของสัตว์ที่ไม่มีการรับรองด้านโรคสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะ แปรรูปจำหน่ายเป็นสตูเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆที่ได้รับความนิยม
 
                ทั้งนี้ จะเกิดการตรวจสอบที่คล้ายกันในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอาหารประเภท Fast food ใน Moscow และ St. Petersburg ในเร็วๆนี้
 
 
 
 
 
Meat international

Is this article useful?