TH EN
A A A

จีนไฟเขียวเนื้อสุกรมะกัน-แคนาดา-เม็กซิโก

3 December 2552   
              เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 กระทรวงควบคุม ตรวจสอบ และกักกันโรคจีน (AQSIQ) ประกาศยกเลิกการระงับนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก หลังจากที่ได้มีการประเมินความเสี่ยง

             ทั้งนี้ จีนได้ระงับการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์เมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2552 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัด A/H1N1 
 
ที่มา : Xinhuanet

Is this article useful?