TH EN
A A A

วิกฤติฟาร์มปลาแซลมอนทำเศรษฐกิจชิลีตกต่ำ

23 November 2552   
                 เศรษฐกิจรัฐ  Los Lagos ชิลี หดตัวลง 19.4% ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 เป็นต้นมาสืบเนื่องมาจากวิกฤติการทำฟาร์มปลาแซลมอนซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเศรษฐกิจโลก โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 9 รัฐในชิลีลดลงในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบคือ ภาคประมงและป่าไม้ และภาคการเกษตรและปศุสัตว์
 
               การจับปลาทูน่าได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุด เนื่องจากปลาแซลมอนติดเชื้อไวรัส ISA (Infectious salmon anaemia) ซึ่งเกิดขึ้นในกลางปี 2550

               Marco Cid รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแห่งรัฐ Los Lagos กล่าวว่า โรงงานแปรรูปปลาแซลมอนจำนวนมากในรัฐต้องปิดตัวลง ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจชิลี

              ทั้งนี้ รัฐ Los Lagos ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น การปะทุของภูเขาไฟ Chaiten และปรากฎการณ์ Red tide ที่ทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดง และรวมทั้งได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐน้อยกว่าปีที่แล้ว และทำให้มีคนตกงานในรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิมมี 3.1 % เป็น 8% วิกฤติการฟาร์มปลาทูน่าโดยทำให้มีคนตกงานเกือบ 20,000 ตำแหน่ง
 
ที่มา : FIS

Is this article useful?