TH EN
A A A

ฮ่องกงพบเชื้อไวรัส H1N1 ในเนื้อสุกร

11 November 2552   
                เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สำนักงานอาหารและสาธารณสุขฮ่องกงตรวจพบเชื้อไข้หวัด H1N1 ชนิดที่พบในมนุษย์ จากตัวอย่างเนื้อสุกร 2 ตัวอย่าง ที่นำมาจากโรงชำแหละเนื้อสัตว์ของเมือง Sheung Shui  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พบเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสุกร
              
                ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า เมื่อเร็วๆนี้เชื้อไวรัสได้แพร่จากคนไปสู่สุกร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการแพร่ของเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นี้ในคนไม่เพิ่มขึ้นแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อสุกรแช่เย็นหรือแช่แข็ง
                ทางสำนักงานฯกล่าวว่า มีการลือว่าประเทศอื่นๆมีรายงานการพบเชื้อในลักษณะเดียวกันเช่นกัน สาธารณชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกในเรื่องดังกล่าว และย้ำว่ากลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่ทำงานอยู่ในฟาร์มเลี้ยงสุกรและโรงชำแหละเนื้อสัตว์ ซึ่งจะเป็นกลุ่ม 2 แรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนหากมีการเริ่มโครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ H1N1 นอกจากนี้ กรมการเกษตร ประมง และอนุรักษ์ของฮ่องกงได้ติดต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรท้องถิ่นให้ระมัดระวังและหากพบสถานการณ์ที่ผิดปกติของสุกรให้รายงานต่อกรมฯทันที และทางกรมฯจะตรวจสอบฟาร์มและตรวจติดตามสุขภาพสุกรอย่างสม่ำเสมอ
             
                ทั้งนี้ รัฐบาลฮ่องกงได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของจีนเพื่อเพิ่มการตรวจติดตามและตรวจสอบฟาร์มที่ได้ขึ้นทะเบียนการส่งออกสุกรมีชีวิตมายังฮ่องกงแล้ว ซึ่งสำนักงานสุขอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อมของฮ่องกงจะเข้มงวดการตรวจสอบเป็นพิเศษ รวมถึงจุดตรวจบริเวณชายแดน อย่างไรก็ตาม รายงานยังคงย้ำว่า เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่ปรุงสุกนั้นปลอดภัยต่อบริโภค
ที่มา : The Pig Site

Is this article useful?