TH EN
A A A

ไต้หวันเตรียมออกกฎเหล็กระงับการนำเข้าเนื้อวัวมะกัน

10 November 2552   
                ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP)  ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในไต้หวัน ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ทบทวนกฎหมายควบคุมสุขอนามัยอาหารโดยให้ระงับการผลิต แปรรูป บรรจุหีบห่อ เก็บรักษา นำส่ง นำเข้า ส่งออก และ วางขายหรือใช้ประโยชน์เครื่องในวัวที่นำเข้าจากสหรัฐฯ

                นอกจากนี้ พรรค DPP ยังได้เรียกร้องให้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวบางชนิดจากรัฐที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อวัวบ้าในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวจนกว่ากระบวนการทบทวนกฎหมายควบคุมสุขอนามัยอาหารเสร็จสิ้น

                อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายของพรรค Kuomintang (KMT)  ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล กล่าวว่า ทางพรรคก็เร่งออกร่างทบทวนกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน  ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และจะประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับพรรค DPP ต่อไปอีกด้วย

                 ทั้งนี้ Tsai Ing-wen หัวหน้าพรรค DPP วิจารณ์ว่า การควบคุมสุขอนามัยอาหารของรัฐบาลอาจทำให้สหรัฐฯ มองว่าเป็นการกีดกันทางการค้า ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาการนำเข้าเนื้อสหรัฐฯ คือการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างสองประเทศอีกครั้งและปรับกฎหมายด้านสุขอนามัยอาหารรัดกุมมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
ที่มา : Meatinternational

Is this article useful?