TH EN
A A A

รัสเซียเล็งเพิ่มปริมาณผลผลิตเนื้อวัว 400%

10 November 2552   
            
รัสเซียจะลดการนำเข้าเนื้อวัวจากประเทศอื่นและเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศขึ้นเป็น 4 เท่า
               
               ปัจจุบัน รัสเซียกำลังประสบปัญหาอุตสาหกรรมเนื้อวัวเนื่องจากในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาปริมาณการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศลดจากปีก่อนๆ ถึง 2.5 เท่า และปริมาณการเลี้ยงวัวลดลงถึง 3 เท่า ขณะที่ปริมาณเฉลี่ยของการบริโภคเนื้อวัวลดลงจาก 31 กิโลกรัม ในปี 2542 เป็น 16.6 กิโลกรัมในปี 2552 เช่นกัน
              
               ทั้งนี้ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงวัวเนื้อทั้งหมดของรัสเซียในปีนี้ คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 90 ล้านยูโร โดยมูลค่าดังกล่าวรวมถึงการลงทุนในโครงการพัฒนาการผลิตเนื้อวัวระดับภูมิภาคซึ่งมีมูลค่า 3 พันล้านรูเบิล
              
นาย Viktor Zubkov รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังพัฒนามาตรฐานต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณวัวเนื้อในอนาคต โดยวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณวัวเนื้อจากปัจจุบัน 62,000 ตันเป็น 282,400 ตันต่อปีภายในปี 2555
 
ที่มา : Meat International

Is this article useful?