TH EN
A A A

ผู้นำเข้าอียูระงับนำเข้าถั่วเหลืองมะกันชั่วคราว

21 October 2552   
                 เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2552 ด่านนำเข้าของสเปนและเยอรมันตรวจพบถั่วเหลืองนำเข้าจากสหรัฐฯปนเปื้อนข้าวโพดที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม สายพันธุ์ MON-88017 และ MIR-604 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในสหภาพยุโรป ส่งผลให้ถั่วเหลืองจากสหรัฐฯราว 50,000 ตัน ถูกกักไว้ ณ ด่าน Tarragona ของสเปน
 
                จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้นำเข้าถั่วเหลืองของสหภาพยุโรป สมัครใจระงับการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯทั้งหมดเป็นการชั่วคราวก่อน ในระหว่างรอการตรวจสอบรายละเอียด ทั้งนี้ มิใช่เป็นคำสั่งที่ออกมาจากหน่วยงานราชการของสหภาพยุโรป
 
                 การระงับการนำเข้าครั้งนี้ ทำให้ราคาถั่วเหลืองอาจปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานถั่วเหลืองที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพราะที่ผ่านมาการผลิตถั่วเหลืองภายในสหภาพยุโรปไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยนำเข้าจากสหรัฐฯมากเป็นอันดับ 3 รองจากอาร์เจนตินา และบราซิล นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ มีการนำเข้าสูงกว่าประเทศอื่นๆ เช่น สเปน สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ เป็นต้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนถั่วเหลืองโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่การนำเข้าจากบราซิลและอาร์เจนตินาไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์แห่งสหภาพยุโรปจึงเห็นว่า สหภาพยุโรปควรหาแนวทางให้มีการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และประเทศแถบอเมริกาเหนือให้ได้ต่อไป
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Is this article useful?