TH EN
A A A

ไอร์แลนด์อ่วมจ่ายค่าชดเชยเนื้อสุกรปนเปื้อน

13 October 2552   

               ภายหลังเหตุการณ์อื้อฉาว เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งไอร์แลนด์ต้องเรียกคืนเนื้อสุกรทั่วโลก หลังตรวจพบสารไดออกซิน เกินค่ามาตรฐาน 200 เท่า โดยคาดว่าการปนเปื้อนดังกล่าว เกิดจากอาหารสัตว์ปนเปื้อนน้ำมันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้จีน และรัสเซีย ระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากไอร์แลนด์ ทั้งนี้ รัฐบาลไอร์แลนด์ต้องจ่ายค่าชดเชยมากกว่า 100 ล้านยูโร แก่ผู้ประกอบการ และคาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับการเรียกคืนสินค้าจากทั่วโลกกว่า 49 ล้านยูโร


                แม้ว่าเศรษฐกิจไอร์แลนด์จะอยู่ในสภาวะซบเซา แต่ในครึ่งปีแรกกลับมียอดจำหน่ายเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น4% ไส้กรอกเพิ่มขึ้น 5% เบคอนเพิ่มขึ้น% ตามลำดับบ โดยธุรกิจเนื้อสุกรไอร์แลนด์มีมูลค่ารวมกว่า 250 ล้านยูโรต่อปี


                ทั้งนี้ ไอร์แลนด์อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อส่งออกเนื้อสุกรสู่รัสเซียและจีนอีกครั้ง

 

ที่มา : The Pig Site

Is this article useful?