TH EN
A A A

เกาหลีเตรียมออกมาตรการป้องกันเด็กจากภัยอาหาร

5 October 2552   
                เกาหลีร่างข้อกำหนดห้ามขายผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอันตรายต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็ก โดยกำหนดเกี่ยวกับลักษณะรูปภาพ หรือข้อความบนอาหารที่เด็กชอบ ดังนี้ 

                1. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของไพ่ ล็อตเตอรี่ เครดิตการ์ด การ์ดของขวัญ และอื่นๆ หรือมีรูปภาพ ข้อความที่ชี้ให้เสี่ยงโรค

                2.  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของแก้วเหล้า มีด ปืน หรืออาวุธอื่นๆ อุปกรณ์แพทย์ หรือมีรูปภาพ ข้อความที่เป็นการทำลายสุขอนามัยเด็ก

                3.  ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศ หรือมีรูปภาพ ข้อความ ที่บรรยายทางเพศ ซึ่งก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
 
 
 
 
มกอช.

Is this article useful?