TH EN
A A A

ชิลียกระดับอุตสาหกรรมปลาแซลมอน

5 October 2552   
                การดำเนินการตามข้อกำหนดสุขาภิบาลใหม่ที่จัดทำโดยภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแก้ปัญหาวิฤกตสุขาภิบาลที่เกิดจากไวรัส  ISA จะเพิ่มต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแซลมอนชิลี
                Cesar Barros ประธานกลุ่มปลาแซลมอนชิลี ประเมินว่า ข้อบังคับนี้จะเพิ่มต้นทุนการผลิต 30% จากเดิม แต่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมปลาแซลมอนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ 54 มาตรการสุขาภิบาลดำเนินการโดยสมาคมอุตสาหกรรมปลาแซลมอน โดยมี 30 มาตรการที่ถูกบังคับใช้ระเบียบใหม่ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแซลมอนจะสามารถลดอัตราการตายที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแมลงขนาดเล็กที่อยู่ในทะเล
                ในมาตรการสุขาภิบาลใหม่ได้กำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมแซลมอนชิลีต้องลดปริมาณปลาที่เลี้ยงเพราะการที่ปลาในกระชังอยู่หนาแน่นเกินไปทำให้หารแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปได้ง่าย ดังนั้น การลดปริมาณปลาจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดและการระบาดของโรคนี้ จึงกำหนดให้หยุดพาะเลี้ยงปลาเป็นเวลาสามเดือนของแต่ละกระชังที่หลังจากจับปลา
                อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรมนี้ต้องลงทุนฉีดวัคซีนให้ปลาทุกตัวก่อนปล่อยลงทะเล และมีการจัดการการจับปลาอย่างเหมาะสม และควบคุมภาวะการติดเชื้อต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากฟาร์ม
 
 
ที่มา : The Fish Site

Is this article useful?