TH EN
A A A

อียูเตรียมจัดประชุมระดมความคิดจัดทำคู่มือ Novel Food

5 October 2552   
                สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) เตรียมจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตอาหารด้าน Novel Food เพื่อจัดทำคู่มือภายใต้ระเบียบที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
 
                ระเบียบ Novel Food เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2540 โดยมีผลกับอาหารหรือวัตถุดิบที่ไม่เคยมีประวัติด้านความปลอดภัยหรือส่งไปยังสหภาพยุโรปก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 อย่างไรก็ตาม ขณะที่ทางสหภาพยุโรปกำลังปรับปรุงระเบียบดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี
 
                ทั้งนี้ การประชุมระดมความคิดจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ กรุงแอมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดยมีหัวข้อหารือดังนี้  ประวัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารท้องถิ่น (Traditional Food) ของประเทศอื่นๆ ข้อมูลด้านปริมาณการบริโภค และปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ ประเด็นด้านการดูดซึม ขับถ่าย และพิษวิทยา สารก่อภูมิแพ้ และข้อมูลที่แสดงถึงความปลอดภัยของอาหารที่ได้มาจากนาโนเทคโนโลยี
 
 
ที่มา : Food Navigator

Is this article useful?