TH EN
A A A

อียูร้อง! จีนเข้มงวดนำเข้าเนื้อสุกร อ้างหวั่น H1N1

5 October 2552   

                Androulla Vassiliou หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรปกล่าวว่า การที่จีนเพิ่มข้อกำหนดการนำเข้าเนื้อสุกรจาก 4 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เนื่องจากกังวลเรื่องไข้หวัดหมูถือเป็นการกระทำที่กีดกันทางการค้า

                
ข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากการพบเชื้อ H1N1 ในฟาร์ม 2 แห่งที่ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งส่งผลให้เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ได้รับกระทบไปด้วย

                 
ทางสหภาพยุโรปเห็นว่า ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO) ได้ออกมายืนยันแล้วว่าการบริโภคเนื้อสุกรนั้นปลอดภัย และไม่ทำให้ติดไวรัส H1N1 การตั้งข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นในด้านการค้าเนื้อสุกรจึงไม่สมควรเกิดขึ้น

                 
ทั้งนี้ ทางสหภาพยุโรปจะเจรจาขอให้สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) พิจารณายกเลิกข้อกำหนดที่เข้มงวดต่อไป

 

 

The Pig Site

Is this article useful?