TH EN
A A A

อินโดนีเซียไฟเขียวเนื้อวัวไอร์แลนด์

14 September 2552   
                 อินโดนีเซียยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อวัวไอร์แลนด์ หลังจากห้ามนำเข้าตั้งแต่ปี 2544 เพื่อป้องกันโรควัวบ้า (BSE) ทั้งนี้ ในปี 2543 การนำเข้าเนื้อวัวไอร์แลนด์ไปอินโดนีเซียนั้น มีปริมาณกว่า 24,000 ตัน โดยมีมูลค่า 28.5 ล้านยูโร
 การเปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวไอร์แลนด์ครั้งใหม่นี้ เกิดจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอินโดนีเซียที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตเนื้อวัวของไอร์แลนด์จำนวน 4 แห่งในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ดี อินโดนีเซีย ได้กำหนดให้เนื้อวัวนำเข้าจะต้องมีอายุต่ำกว่า 48 เดือน ซึ่งในเบื้องต้นอินโดนีเซียได้อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวจากโรงงานทั้ง 4 แห่งดังกล่าวเท่านั้น แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
                 นอกจากนี้ Brendan Smith TD รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ประมง และ อาหาร เปิดเผยว่า การเปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวอีกครั้ง ถือเป็นเรื่องที่ดี และแสดงถึงความศักยภาพของรัฐบาลและระบบคุณภาพอาหารไอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน
 

 
 
 
The Cattle Site

Is this article useful?