TH EN
A A A

สภามะกันไฟเขียวให้อำนาจ USFDA

3 September 2552   
                รัฐสภาสหรัฐฯ มีมติเห็นชอบผ่านกฎหมายการมอบอำนาจให้กับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ในการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารมากขึ้น
 
                 ตามกฎหมาย H.R. 2749 ระบุให้ USFDA มีอำนาจในการตรวจสินค้า การออกคำสั่งเรียกคืนสินค้า และ การแจ้งวิธีการจัดระบบข้อมูลต่างๆแก่บริษัทเอกชน เพื่อให้สามารถทำการทวนสอบสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น บริษัทส่วนใหญ่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับ USFDA และชำระค่าธรรมเนียมรายปี
 
                ทั้งนี้ การพิจาณากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเสียงกดดันเรียกร้องให้ USFDA มีอำนาจมากขึ้น ซึ่งรวมถึงด้านการควบคุม การตรวจเนื้อสัตว์ ที่ขณะนี้เป็นหน้าที่ของ USDA ทั้งนี้ อำนาจที่ USFDA ได้รับจะเน้นกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผักใบเขียว มะเขือเทศ และเมลอน เช่นกัน
 
 
 
 
 
CFBC

Is this article useful?