TH EN
A A A

อุตสาหกรรมปลา Catfish เวียดนาม ส่งสัญญาณฟื้นตัว

27 August 2552   
                สำนักข่าว Vietnam News Agency รายงานว่า จากการประชุมเพื่อทบทวนการผลิตและการบริโภคของผลิตภัณฑ์ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง พบว่า การส่งออกปลา Catfish (ปลา Tra และ ปลา Basa) ของเวียดนามอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัว
 
                Nguyen Huu Dung รองนายกสมาคมผู้แปรรูปและส่งออกสินค้าประมงเวียดนาม (VASEP) กล่าวว่า ในช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกปลา Tra และ ปลา Basa ปริมาณ 334,000 ตัน มูลค่าประมาณ 737 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมนี้กลายเป็นผู้นำในกลุ่มอาหารทะเลส่งออกในด้านการนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่เวียดนามสูงสุด
 
                ปัจจุบันการส่งออกปลา Pangasius หรือ ปลา Tra และ ปลา Basa แสดงถึงสัญญาณของการฟื้นตัวในตลาดหลายแห่ง ยกเว้นรัสเซียที่ยังคงไม่มั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาจากเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป รัสเซียตกลงที่จะนำเข้าปลา Pangasius ของเวียดนาม 10,000 ตันต่อเดือน
เวียดนามมีพื้นที่เลี้ยงปลาในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงถึง 5,154 เฮคตาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 597 เฮคตาร์ ทำให้ขณะนี้เกษตรกรผลิตปลา Pangasius มีผลผลิตกว่า 457,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.5% ต่อเดือน
 
                ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 บริษัทแปรรูปปลา Tra และปลา Basa ได้ลดราคาผลิตภัณฑ์ลงเนื่องจากมีปลาอยู่ในสต็อกเป็นปริมาณมากและ ราคาในตลาดส่งออกได้ร่วงต่ำลง ซึ่งราคาปลา Tra และปลา Basa ในเวียดนามอยู่ที่ราคา 0.77 - 0.88 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อกิโลกรัม ส่วนในสหภาพยุโรปราคาลดลงจาก 2.63 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อกิโลกรัม เป็น 2.47 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อกิโลกรัม
 
                Cao Duc Phat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามจำเป็นต้องขยายตลาดหลัก อย่างในสหภาพยุโรป รัสเซีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ โดยเวียดนามจะกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรฐานสุขอนามัยของปลา Catfish ซึ่งเวียดนามตั้งเป้าว่าปีนี้จะส่งออกปลา Catfish มูลค่ากว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
 
 
 
FIS

Is this article useful?