TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ตั้งหน่วยงานใหม่ หวังคุมเข้มคุณภาพอาหาร

21 August 2552   
                  ฟิลิปปินส์จัดตั้งระเบียบด้านอุตสาหกรรมอาหารฉบับใหม่และหน่วยงานใหม่โดยใช้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (US FDA) เป็นต้นแบบ
                  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Gloria Macapagal-Arroyo ได้ลงนามในพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของฟิลิปปินส์ใหม่ (Philippine FDA) ซึ่งเดิมคือ สำนักงานอาหารและยา (Bureau of Food and Drugs-BFAD) ที่มีหน้าที่ตรวจติดตามความปลอดภัยอาหารและยา โดย FDA ของฟิลิปปินส์จะมีอำนาจในการควบคุมอาหารมากกว่า BFAD Francisco DuqueIII รัฐมนตรีสาธารณสุขฟิลิปปินส์ กล่าวว่า FDA ของฟิลิปปินส์ จะมีอำนาจเพิ่มเติมในส่วนที่ BFAD ขาดไป ได้แก่ การระงับสินค้า การเรียกคืนสินค้า หรือการถอนสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ทำให้เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรง บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทั้งนี้ FDA ของฟิลิปปินส์ยังมีอำนาจในการระงับสินค้าที่กล่าวอ้างเกินจริงหรือหลอกลวง เช่นกัน
 
 
 
 
AP Food Technology

Is this article useful?