TH EN
A A A

มะกันหวังเพิ่มการส่งออกเนื้อวัวไปยังรัสเซีย

21 August 2552   
                 สหพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์สหรัฐฯ (AFME) กล่าวว่า ในระยะเวลา 5 เดือนแรกของปีนี้สหรัฐฯส่งออกเนื้อวัวไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้นถึง 22% ในขณะที่ ยอดการส่งออกเนื้อสุกรกลับลดลง อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายนนี้เกษตรกรสหรัฐฯจะพยายามขยายตลาดเนื้อสุกรในรัสเซียต่อไป
 
                 จากการเปรียบเทียบการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อวัวของสหรัฐฯไปยังรัสเซียในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2552 กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551 พบว่า เนื้อวัวและเครื่องในวัวของสหรัฐฯที่ส่งออกไปยังรัสเซีย มีปริมาณเพิ่มขึ้น 22% คิดเป็นปริมาณ 9.6 ตัน อย่างไรก็ตามมูลค่าลดลง 46%หรือ 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้สหรัฐฯตั้งเป้าที่เพิ่มจุดแข็งทางการตลาดให้กับตนเอง โดยเน้นที่การเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อวัว เพื่อเจาะตลาดเนื้อวัวรัสเซียที่มีบราซิลเป็นผู้นำทางการตลาดในขณะนี้
 
                ส่วนทางด้านปริมาณการนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐฯของรัสเซียลดลงถึง 34% หรือ 50.7 ตัน ส่วนทางด้านมูลค่าลดลง 35% หรือ 102.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
                 ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียคาดว่า สหรัฐฯอาจไม่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้รัสเซียนำเข้าเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อสัตว์ของกลุ่มลาตินอเมริกามีราคาถูกกว่าสหรัฐฯประมาณ 18%-20%
 
 
 
 
 
Meat International

Is this article useful?