TH EN
A A A

ยูเครนลดการนำเข้าเนื้อแดง

13 August 2552   
                ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 ยูเครนนำเข้าเนื้อแดงซึ่งได้แก่เนื้อวัวและเนื้อสุกรมากกว่า 212,000 ตัน ซึ่งน้อยกว่าที่กระทรวงเศรษฐศาสตร์ยูเครนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยูเครนยังคงต้องการลดการนำเข้าเนื้อแดงลง โดยกระทรวงฯต้องการสร้างความสมดุลของเนื้อแดงที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า จึงต้องการพิจารณาสภาวะผลผลิตเนื้อแดงภายในประเทศว่าขาดแคลนหรือไม่ หากไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคจึงจะพิจาณาการนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อไป
 
                รัฐบาลยูเครนกล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีเงินช่วยเหลือการประกอบการด้านปศุสัตว์ภายในประเทศมากขึ้น แต่จำนวนปศุสัตว์กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง
 
                จากการรายงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 พบว่า การนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ของยูเครน มีปริมาณถึง 160,000 ตัน และในช่วงครึ่งปีหลังมีปริมาณ 143,000 ตัน
 
 
 
 
Meat International

Is this article useful?