TH EN
A A A

ไทยจับตาการปรับปรุงภาษีสัตว์ปีกสหภาพยุโรป

7 August 2552   
                กระทรวงพาณิชย์ติดตามการปรับปรุงภาษีนำเข้าสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมไก่ไทยในอนาคต
 
                ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่สู่สหภาพยุโรป ซึ่งการปรับปรุงภาษีครั้งนี้อาจทำให้มีอุปสรรคต่อการส่งออกมากขึ้น โดยเมื่อเร็วๆนี้ สหภาพยุโรปได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก(WTO) ในเรื่องที่สหภาพยุโรปอาจปรับเปลี่ยนภาษีนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจำนวน 8 ประเภท ได้แก่ เนื้อเป็ด ตับห่าน เนื้อไก่แปรรูป เนื้อเป็ดดิบ เนื้อห่าน เครื่องในไก่ และเนื้อเป็ดแปรรูป
 
                อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปยังไม่ได้ลงมติว่าจะขึ้นภาษีหรือจำกัดโควตาการนำเข้า ดังนั้นไทยจะจับตาดูการปรับปรุงกฎหมายการนำเข้าต่อไปเพื่อเตรียมหาวิธีรับมือ โดยเฉพาะกรณีที่ไทยอาจสูญเสียผลประโยชน์จากยอดส่งออกที่ลดลง โดยกระทรวงพาณิชย์จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการเจรจาการกับสหภาพยุโรป โดยในปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกของไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปทั้ง 8 ประเภทนั้น มีมูลค่าถึง 4.8 พันล้านบาท
 
 
 
 
The Nation

Is this article useful?