TH EN
A A A

คูเวตระงับนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสเปนและรัสเซียชั่วคราว

3 August 2552   
                คูเวตระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากสเปนและรัสเซียชั่วคราว หลังจากตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกในทั้งสองประเทศดังกล่าว  ซึ่งการระงับการนำเข้าชั่วคราวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันไว้ก่อน ที่ได้รับความร่วมมือจากทางองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่รายงานถึงการพบเชื้อไข้หวัดนกที่รัสเซียและสเปนในขณะนี้
 
                 ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คูเวตและกลุ่มประเทศอาหรับได้ระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากฝรั่งเศสและแคนาดา เนื่องจากสาเหตุของเชื้อไข้หวัดนกเช่นกัน  แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวแล้วเนื่องจากทาง OIE ได้ประกาศ ว่าขณะนี้ฝรั่งเศสและแคนาดาเป็นประเทศที่ปราศจากเชื้อไข้หวัดนก
 
 
 
 
 
Reuters

Is this article useful?