TH EN
A A A

ยอดการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกตุรกีเพิ่มขึ้นเท่าตัว

28 July 2552   
               การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของตุรกีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากความต้องการตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น ตลาดอิรัก โดยมีมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกตุรกีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปี 2552 อยู่ที่ 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
                ทั้งนี้ การส่งออกเนื้อไก่และเนื้อไก่งวงตุรกีในช่วงครึ่งปีแรกนี้เพิ่มขึ้น 190% และ 212% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกอุ้งเท้าไก่นั้น ลดลง 22%
 
                ตุรกีมีมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกในปี 2549, 2550 และ 2551 อยู่ที่ 28, 44 และ 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ
 
 
 
 
The Poultry Site

Is this article useful?