TH EN
A A A

ไต้หวันกลายเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทางทะเลอันดับ 2 ของฝูเจี้ยน รองจากกลุ่มประเทศอาเซียน

27 July 2552   
               การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลของมณฑลฝูเจี้ยน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยไต้หวันได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ซึ่งเป็นรองแค่กลุ่มประเทศอาเซียน
 
                ในครึ่งปีแรกของปี 2552 ฝูเจี้ยนส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลเป็นจำนวน 92,000 ตัน เพิ่มขึ้น 53% คิดเป็นมูลค่า 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.2 เท่า จากตัวเลขข้างต้นเป็นการส่งออกไปยังไต้หวันด้วยปริมาณ 15,000 ตัน เพิ่มขึ้น 50.9%

               ประเด็นที่น่าจับตามองคือ หลังมีการเปิด “3 ตัวเชื่อมใหญ่” (การคมนาคมโดยตรงระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ ไปรษณีย์ เครื่องบิน และเรือ) ในช่วงปลายปี 2551 ที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าทางทะเลระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันขยายตัวเร็วขึ้น เนื่องจากระยะเวลาในการเดินทางสั้นลงทำให้ใช้เวลาในการขนส่งสินค้าที่น้อยลง สร้างความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีผลต่อการรักษาคุณภาพความสดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางทะเลให้อยู่ในเกณฑ์สูง และที่สำคัญคือต้นทุนต่ำลง
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส่งออกของฝูเจี้ยนที่เป็นที่ต้องการของไต้หวันคือ ผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง 
 
 
 
 
Thai Biz China

Is this article useful?