TH EN
A A A

เวียดนาม : สมาชิกใหม่ WTO

24 November 2549   

               เวียดนามกลายเป็นสมาชิกลำดับที่ 120 ขององค์การการค้าโลกหลังจากที่สภาทั่วไปองค์การการค้าโลกได้เห็นชอบในความตกลงเข้าเป็นสมาชิกของเวียดนาม เวียดนามจะต้องให้สัตยาบันและจะมีผล 30 วันหลังจากที่เวียดนามได้แจ้งการสัตยาบัน การดำเนินการดังกล่าวนี้ใช้เวลารวม 11 ปี โดยเป็นเวลาการเจรจา 8 ปี Pascal Lamy ผู้อำนวยการใหญ่ WTO ระบุว่า ความพยายามในการปฏิรูปเพื่อเข้าเป็นสมาชิก WTO ของเวียดนามได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเวียดนาม ปีที่แล้วมีอัตราการเจริญเติบโต 8 % การลงทุนต่างประเทศเพิ่มสูงเป็นมากกว่า 6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ส่งออกเพิ่มขึ้น 20% เวียดนามส่งออก 26.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ นำเข้า 32 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประมงจากการเพาะเลี้ยงรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาคเอเชียคือ ปริมาณผลผลิต1,228,617 ตันในปี 2547

INFOFISH

Is this article useful?