TH EN
A A A

คโปร์สนนำเข้าวัตถุดิบอาหารไทยแปรรูป

2 July 2552   
             ผู้ประกอบการสิงคโปร์เล็งนำเข้าวัตถุดิบอาหารไทยแปรรูปเพิ่มมูลค่า ชี้ในอนาคตพร้อมจ้างไทยผลิต
 
            นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยและสิงคโปร์เข้าร่วม 53 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการไทยร่วม 42 บริษัท และ ผู้ประกอบการสิงคโปร์ 11 บริษัท
 
             นางโล ชอย มิน รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไลฟ์สไตล์ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานเพิ่มผลผลิตและนวัตกรรม ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ปัจจุบันสิงคโปร์มีผู้ประกอบการอาหาร 750 บริษัท สร้างรายได้ปีละ 5,700 ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่สิงคโปร์มีขนาดเล็กทำให้ผู้ประกอบการอาหารของสิงคโปร์เน้นความสำคัญกับการสร้างตลาดส่งออกต่อเนื่อง ได้แก่ อาเซียน ยุโรป สหรัฐฯ และรัสเซีย ซึ่งสิงคโปร์เห็นว่าไทยเป็นผู้ส่งออกอาหาร 1 ใน 10 ของโลก จึงต้องการนำเข้าวัตถุดิบจากไทยไปผลิตและส่งกลับมาจำหน่ายในไทย โดยเชื่อว่าทั้ง 2 ประเทศจะมีการค้าร่วมกันมากขึ้น
 
             นายคู เก็ค ชู รองประธานสมาคมผู้ประกอบการอาหารแห่งประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า สิงคโปร์ต้องการวัตถุดิบจากไทยเพื่อไปผลิตในสิงคโปร์ ซึ่งหลังจากจับคู่ธุรกิจครั้งนี้แล้ว ในอนาคตสิงคโปร์อาจต้องการสินค้าสำเร็จรูปจากไทย หรือจ้างผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าป้อนให้สิงคโปร์ในลักษณะโออีเอ็ม นอกจากนั้นการจับคู่ธุรกิจยังทำให้ผู้ประกอบการสิงคโปร์ทราบแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารของไทย และนำเทคโนโลยีการผลิตอาหารใหม่ๆ ของไทยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 
 
 
 
กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?