TH EN
A A A

สหรัฐฯผวาเชื้อไวรัสเอสวีซีวีแพร่ ประกาศคุมเข้มนำเข้าปลาเป็น

16 November 2549   

               ดร.จรัลธาดา กรรณสูต อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯได้ออกกฎหมายควบคุมการนำเข้าปลามีชีวิตชนิดที่ยอมรับการติดเชื้อไวรัสเอสวีซีวี รวมทั้งคัพกะและเซลล์เชื้อพันธุ์ของปลา โดยระบุว่าปลาในกลุ่มตระกูลคาร์พและปลาทองที่จะนำเข้าสหรัฐฯต้องมีเอกสาร Health Certificate ที่รับรองว่ามาจากฟาร์มที่มีระบบเฝ้าระวังไวรัสเอสวีซีดีตามมาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

               ทั้งนี้โรคสปริงไวรีเมียในปลาคาร์พและปลาทอง เป็นหนึ่งในรายชื่อโรคระบาดชนิดรุนแรงที่เกิดจากเชื้อเอสวีซีวี ที่จะต้องรายงาน OIE ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้น OIE จะประกาศให้ประเทศสมาชิกทราบและระงับการนำเข้าปลาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าการแก้ปัญหาจะแล้วเสร็จซึ่งจะ ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก

               อธิบดีกรมประมงกล่าวอีกว่า ปกติโรคนี้จะเกิดในพื้นที่อุณหภูมิต่ำ ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงจึงไม่เคยมีรายงานว่าพบโรคดังกล่าว แต่ไม่ควรประมาทเช่นกัน เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เคยทดลองฉีดไวรัสเอสวีซีวีให้ปลาคาร์พที่อยู่ในอุณหภูมิสูง 17-26 องศาเซลเซียส ปรากฏว่าปลาตายภายใน 13 วัน สำหรับการป้องกันโรคทำได้โดยรักษาสุขภาพอนามัยในบ่อเลี้ยงปลาและปลาที่เข้ามาใหม่ต้องกักกันเพื่อรอดูอาการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนั้นประชาชนที่นิยมเลี้ยงปลาคาร์พหรือปลาทองหากพบปลาผิดปกติโดยมีอาการดังกล่าวขอให้แจ้งหน่วยงานประมงในจังหวัดของท่านเพื่อจะได้หารือและวินิจฉัยโรคต่อไป

แนวหน้า

Is this article useful?