TH EN
A A A

อวัวสหรัฐฯไปยังไต้หวันพุ่ง

2 July 2552   
           ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ยอดเนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐฯไปยังไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยปี 2548 ไต้หวันเปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวไร้กระดูกสหรัฐฯ ที่ได้มาจากวัวที่มีอายุน้อยกว่า 30 เดือน ทำให้ยอดการนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ทั้งด้านมูลค่าและปริมาณ ซึ่งในปี 2551 ไต้หวันนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯถึง 22,572 ตัน คิดเป็น 34% ของปริมาณเนื้อวัวนำเข้าทั้งหมดในไต้หวัน ทำให้ยอดการนำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ลดลง
 
            หลังจากไต้หวันเปิดตลาดการนำเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศในปี 2518 ก็มีเพียง 3 ประเทศหลักที่ส่งออกเนื้อวัวไปยังไต้หวัน คือ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันเนื้อวัวสหรัฐฯแช่แข็งมีราคากิโลกรัมละ 8.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเนื้อวัวนำเข้าจากประเทศอื่นมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 4.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าเนื้อวัวสหรัฐฯจะมีราคาสูงกว่าประเทศอื่น ไต้หวันก็ยังคงนำเข้าจากสหรัฐฯ เนื่องจากเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย
 
            ทั้งนี้ ไต้หวันกำลังพิจารณาการเปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯอย่างเต็มรูปแบบ
 
 
 
 
Food Business News

Is this article useful?