TH EN
A A A

บราซิลส่งสินค้าสัตว์น้ำจืดไปอาหรับ

2 July 2552   
           บริษัทบราซิล Nativ Pescados ซึ่งอยู่ในรัฐ Mato Grosso กำลังจะส่งออกสินค้าสินค้าสัตว์น้ำจืดสู่ประเทศแถบตะวันออกกลาง หน่วยงานข่าวบราซิล-อาหรับ (ANBA) กล่าวว่า บริษัทดังกล่าวมีโรงเพาะเลี้ยงปลาและห้องเย็นที่ได้มาตรฐานและมีการเน้นเรื่องคุณภาพและการพัฒนาสัตว์ประมงพื้นเมืองในพื้นที่อเมซอน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้เจรจาทางการค้ากับ 4 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต
 
            Stefano Magli ผู้อำนวยการด้านการติดต่อระหว่างประเทศ ระบุว่า ปัจจุบันบราซิลมีการเจรจาและติดต่อกับผู้กระจายสินค้าเป็นอย่างดี ซึ่งรวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต และเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บราซิลยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีทั้งภาษาอาหรับและอังกฤษในสินค้าบางชนิด เช่น ปลาดิบและเนื้อปลาแช่แข็ง
 
            ทั้งนี้ ผู้นำเข้าอาหรับจะได้รับข้อมูลและราคาของสินค้าแต่ละชนิด โดยบราซิลจะเน้นไปที่ 4 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีเศรษฐกิจค่อนข้างดี อย่างไรก็ดี บริษัทได้เจรจากับผู้นำเข้าจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายการส่งออก 30% ของสินค้าทั้งหมดของบริษัทและคาดว่าบราซิลมีศักยภาพเพียงพอที่จะกลายเป็นผู้ค้าประมงรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 18 เดือน
 
 
 
 
The Fish Site

Is this article useful?