TH EN
A A A

แคนาดาทำโลโก้สินค้าอินทรีย์ใหม่

26 June 2552   

                

รัฐบาลแคนาดาระบุว่า โลโก้สินค้าเกษตรอินทรีย์แบบใหม่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มีโอกาสในตลาดมากขึ้น และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น นอกจากนี้ โลโก้ดังกล่าวยังช่วยให้สินค้าเกษตรอินทรีย์แคนาดาเป็นที่ยอมรับ

               ระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา (OPR) จะมีกำหนดใช้อย่างเคร่งครัดในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งสินค้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องและมีส่วนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 95% จึงจะสามารถใช้โลโก้อินทรีย์นี้ได้ โดยหน่วยงานตรวจสอบอาหารแคนาดา (CFIA) จะให้ความช่วยเหลือกับอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับระเบียบใหม่นี้

               ระเบียบนี้จะมีผลกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จำหน่ายและนำเข้าสู่แคนาดา อย่างไรก็ดี ระเบียบดังกล่าวได้จัดทำขึ้นในสหรัฐฯเช่นกัน เพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศมีมาตรฐานสินค้าที่เท่าเทียมกัน

 

ที่มา : Meat Poultry

Is this article useful?