TH EN
A A A

มัสตาร์ดทำสินค้าถูกเรียกคืนในสหราชอาณาจักร

15 November 2549   

               HJ Heing Co ltd ได้เรียกคืนสินค้าไก่ผสมเห็ดเฉพาะบางรหัสสินค้า เนื่องจากการหีบห่อผิดพลาด ทำให้ไม่ปรากฎรายการอาหารก่อภูมิแพ้ เนื่องจากระบุว่ามีไก่ และเห็ด แต่ปรากฎว่าในสินค้าบางกระป๋องกลับเป็นแฮมและชี้ทซึ่งมีมัสตาร์ดเป็นส่วนผสม ดังนั้นจึงไม่ปรากฎรายการมัสตาร์ดในคำเตือนอาหารก่อภูมิแพ้ซึ่งหากผู้บริโภคที่มีปัญหาภูมิแพ้มัสตาร์ดจะไม่ปลอดภัยในการบริโภค บริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์และทำประกาศ ณ จุดจำหน่ายถึงเหตุผลของการเรียกคืนสินค้า

FSA

Is this article useful?