TH EN
A A A

ธุรกิจเนื้อมะกันทำรายได้ 832.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี

19 June 2552   

              
ธุรกิจเนื้อสัตว์และอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหรัฐฯทำรายได้ถึง 832.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี

              ด้วยธุรกิจเนื้อสัตว์นี้เอง ทำให้มีงานรองรับประชาชนถึง 6.2 ล้านตำแหน่ง คิดเป็นรายได้กว่า 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการประเมินมีประชากรจำนวน 524,000 ราย ที่ทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายการนำเข้าสินค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายกระจายสินค้า ส่งผลให้อุตสาหกรรมดังกล่าวกลายเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

              แม้ว่าในปัจจุบันเศรษฐกิจของสหรัฐฯกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ อุตสาหกรรมเนื้อวัวก็ยังทำรายได้มหาศาลให้กับสหรัฐฯ ไม่เพียงเท่านั้นแต่การเพิ่มอาชีพให้กับประชาชนแต่รวมไปถึงการที่เพิ่มภาษีเช่นกัน

 

ที่มา : Meat International


Is this article useful?