TH EN
A A A

จีนวางแผนคงราคาเนื้อสุกร

18 June 2552   

               
นักวางแผนด้านเศรษฐกิจของจีน กล่าวว่า รัฐบาลจีนเริ่มทำสต๊อคเนื้อสุกรแช่แข็ง เพื่อที่จะทำให้ราคาเนื้อสุกรคงที่

               คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) แนะนำให้ผู้เพาะเลี้ยงสุกรลดการผลิตสุกร เพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของราคาเนื้อสุกร

               ทั้งนี้ ราคาเนื้อสุกรของจีนลดลงถึง 32% ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีผลผลิตเนื้อสุกรมากเกินไป บวกกับความกังวลของผู้บริโภคในเรื่องไข้หวัด A (H1N1)

 ที่มา :
The Meat Site


Is this article useful?