TH EN
A A A

บราซิลเล็งส่งออกเนื้อวัวไปรัสเซีย

18 June 2552   
              
จากการเจราจาระหว่างกระทรวงเกษตรบราซิลและกระทรวงเกษตรรัสเซีย ทำให้บราซิลออกมากล่าวว่า อาจจะขอเพิ่มโควตาการส่งออกเนื้อวัวไปยังรัสเซียในปี 2553
 
                บราซิลได้รับโควตาการส่งออกจากรัสเซีย โดยจะต้องแบ่งโควตากับประเทศอื่นๆด้วย ซึ่งในปี 2551 บราซิลได้โควตาการส่งออกเนื้อสุกรที่ 193,000 ตัน และโควตาการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกอยู่ที่ 68,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโควตาการส่งออกเนื้อสุกรของบราซิลลดลงมาที่ 177,500 ตัน และเนื้อสัตว์ปีกที่ 12,400 ตัน 
 
                ทั้งนี้ สหรัฐฯและสหภาพยุโรปเป็นประเทศที่ได้รับการพิจารณายอดโควตาการนำเข้าเป็นพิเศษโดยรัฐบาลรัสเซีย
     
 
 
ที่มา : The Pig Site

Is this article useful?