TH EN
A A A

สหภาพยุโรปเริ่มตรวจฟาร์มสัตว์ปีกยูเครน

12 June 2552   

              
ผู้ตรวจสอบจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มดำเนินการตรวจฟาร์มสัตว์ปีก 5 แห่ง ในยูเครน เพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปสู่สหภาพยุโรปได้ โดยผู้ตรวจสอบกล่าวว่า หากฟาร์มสัตว์ปีกทั้ง 5 แห่ง ผ่านการตรวจสอบก็จะทำให้ฟาร์มที่ยื่นขอการอนุญาตส่งออกที่เหลือได้รับการอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังสหภาพยุโรปได้เช่นกัน

              
ทั้งนี้ ยูเครนหวังว่าจะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและไข่ไก่ไปยังสหภาพยุโรปได้ภายในปี 2553

 ที่มา :
World Poultry


Is this article useful?