TH EN
A A A

Early warning | ACFS Early warning

4 June 2552    4819

                

รัฐบาลอินเดียอาจจะไม่ยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวสาลีเพื่อให้มีข้าวสาลีสต๊อคอยู่ในประเทศและต้องการคงราคาธัญพืชที่ 3 รูปีต่อกิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน จากกำหนดการเดิม กระทรวงการคลังอินเดียจะประกาศยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวสาลีตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2552 แต่ขณะนี้รัฐบาลยังคงพิจารณาการตัดสินใจครั้งนี้

               กระทรวงเกษตรและอาหารอินเดียพบว่า รัฐบาลต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจที่จะยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวสาลี เนื่องจาก ตามมติการประชุมรัฐบาลต้องแจกจ่ายข้าวหรือข้าวสาลีให้ประชาชนที่ยากจน 25 กิโลกรัมต่อครอบครัว จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้าวสาลีที่มีอยู่ในสต๊อคในประเทศอีกครั้ง

 

ที่มา : The Hindu

Is this article useful?