TH EN
A A A

หน่วยงานมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอินเดียตรวจเข้มอาหารนำเข้า

3 June 2552    4859

             

  หน่วยงานมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอินเดียเข้มงวดในการตรวจสอบอาหารนำเข้าทั้งหมด โดยอาหารนำเข้าต้องผ่านมาตรฐานที่อินเดียกำหนด

               ภายในปีหน้า หน่วยงานจะมีแผนเรื่องความปลอดภัย ซึ่งมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้านำเข้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าเพื่อควบคุมอาหารผิดกฎหมายที่ไม่ทำตามข้อบังคับเบื้องต้น เช่น ไม่มีฉลากวันหมดอายุ วันนำเข้า เลขทะเบียน และเลขที่ผลิต (Batch number) ของผู้นำเข้า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ร้านค้าอินเดียมีสินค้านมของจีนที่มีเมลามีนปนเปื้อนและไม่ได้รับการตรวจสอบจำนวนมาก

               ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่นั้น จะหาทางตรวจสอบย้อนกลับได้ยาก  เนื่องจากผู้นำเข้าหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้สินค้ามีราคาถูกกว่าและสร้างความไม่ยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการรายอื่น

  ที่มา : Food Biz Daily

Is this article useful?